Reklamacja i zwroty

Nadrzędnym priorytetem w działalności naszej firmy jest zapewnienie Państwu jak najlepszej jakości soczewek kolorowych, dostarczonych szybko i profesjonalnie. Pracujemy nad tym aby mieć najbogatszą ofertę, zawierającą jedynie najkorzystniejsze dla oka soczewki.
W razie, gdyby jednak zdecydowali się Państwo zrezygnować z naszego produktu w ramach reklamacji, bądź normalnego odstąpienia od umowy, przedstawiamy rozwiązanie poniżej.

Prawo odstąpienia od umowy.
Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez
Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 53/55, 70-130 Szczecin.
Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy
sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej
jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Całkowity koszt zwrotu pokrywa Klient.
Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny
wskazany przez Konsumenta sposób.

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z
Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na
adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 53/55, 70-130 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: bazyli.kubacki@eyetoeye.pl
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub
w inny podany przez Klienta sposób.
Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z
tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w
zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z
działaniem Sklepu internetowego.
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje
związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul. Powstańców Wielkopolskich 53/55, 70-130 Szczecin lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bazyli.kubacki@eyetoeye.pl
Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl